ژیلت

قیمت ۱۲۰۰۰۰

ژیلت

قیمت:۸۹۰۰۰ تومان

ست ژیلت فیوزن پاور شامل:

  • یدک زیلت فیوژن پاور ۴ عددی
  • دستگاه  زیلت فیوژن پاور
  • ژل ژیلت فیوژن پروگلاید طرح آبی ۲۰۰ ml

ژیلتژیلتژیلت